WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkolenie kandydatów na kierowców

Celem szkolenia jest przygotowanie osób ubiegających się o prawo jazdy do kierowania odpowiednimi rodzajami pojazdów w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych.
Liczbę godzin zajęć ustala dla każdej osoby indywidualnie instruktor nauki jazdy (w zależności od posiadanej wiedzy i uzdolnień kandydata). Z tym, że w przypadku teorii ilość godzin dla jednej kategorii prawa jazdy nie może być mniejsza niż:.
10 godzin dla kategorii A, A1, B, B1, T lub B+E
20 godzin dla kategorii C, C+E, D+E, C1, C1+E, D1, D1+E

Dla zajęć praktycznych ilość godzin zajęć nie może być mniejsza niż:
10 godzin przy kategorii A1 lub A
15 godzin przy kategorii B1, B+E lub C1
20 godzin przy kategorii B, C, T, C1+E lub D1+E
25 godzin przy kategorii C+E lub D+E
30 godzin przy kategorii D1
40 godzin przy kategorii D

(ilość godzin przy poszczególnych kategoriach może ulec zmianie w przypadku: szkolenia w zakresie więcej niż jednej kategorii lub posiadania odpowiedniej kategorii uprawnienia).

Na zakończenie szkolenia osoba otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców w zakresie szkolenia podstawowego.
Data powstania: wtorek, 20 maj 2003 17:50
Data opublikowania: wtorek, 20 maj 2003 17:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 19103 razy
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR