WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wiek osób ubiegających się o prawo jazdy

wtorek, 20 maj 2003 17:25
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku "Prawo o ruchu drogowym" (Dz.U.Nr 98, poz.602 z poźn. zm.) w art. 90 określa wymagany dla danej kategorii praw jazdy wiek. I tak osoby które ukończyły 16 rok życia mogą ubiegać się o wydanie prawa jazdy kategorii A1, B1 lub T. Osoby w wielu 18 lat mogą starac się o uprawnienia do kierowania pojadami przypisanymi do odpowiedniczh kategorii praw jazdy: A, B, B + E, C, C + E, C1 lub C1 +E. Ci którzy ukończyli 21 rok życia mogą uzyskać prawojazdy kategorii D, D + E, D1 lub D1 + E

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

wtorek, 20 maj 2003 17:43
Dokument wydany przez lekarza uprawnionego do badań kierowców (kandydatów na kierowców).

Szkolenie kandydatów na kierowców

wtorek, 20 maj 2003 17:50
Celem szkolenia jest przygotowanie osób ubiegających się o prawo jazdy do kierowania odpowiednimi rodzajami pojazdów w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych.

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego na prawo jazdy

wtorek, 20 maj 2003 17:57
Egzamin składa się z egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego.
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR