WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Kategorie prawa jazdy.

 

Kategoria

Uprawnienia do kierowania

Wiek

AM

 • motorowerem (pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;)
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg.
 • czterokołowcem lekkim, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
 • 14 lat (przed ukończeniem 18 roku życia, konieczna pisemna zgoda rodziców)

A1

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg.
 • motocyklem trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 • 16 lat (przed ukończeniem 18 roku życia, konieczna pisemna zgoda rodziców)

A2

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg.
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, 
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 • 18 lat

A

 • motocyklem (motocykl - pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół;)
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg.
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 • 24 lata
 • 20 lat (posiadanie 2 lata kategorii A2)
 • 18 lat (żołnierz kierujących pojazdami sił zbrojnych,  funkcjonariusz kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej)

B

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5  tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);
 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg)
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat
 • 18 lat

B z kodem 96

 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy;
 • 18 lat

B+E

 • zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.
 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami)
 • pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Jednak zespół pojazdów nie może składać się z więcej niż trzech pojazdów.
 • 18 lat

B1

 • czterokołowcem (pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza: w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, w przypadku przewozu osób 400 kg)
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 • 16 lat (przed ukończeniem 18 roku życia, konieczna pisemna zgoda rodziców)

C

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy lekkiej
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagane jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.

 • 21 lat
 • 18 lat (ukończona kwalifikacja wstępna)
 • 19 lat (funkcjonariusz kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej)
 • 18 lat (żołnierz kierujących pojazdami sił zbrojnych)

C+E

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą.
 • zespołem pojazdów określonym w kategorii B+E prawa jazdy o ile osoba posiada prawo jazdy kategorii B i C+E

Wymagane jest posiadanie kategorii C prawa jazdy.

 • 21 lat
 • 18 lat (ukończona kwalifikacja wstępna)
 • 18 lat (żołnierz kierujących pojazdami sił zbrojnych)

C1

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy lekkiej
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagane jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.

 • 18 lat

C1+E

 • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.
 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami)

Wymagane jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.

 • 18 lat

D

 • autobusem,
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagane jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.

 • 24 lata
 • 21 lat (ukończona kwalifikacja wstępna)
 • 21 lat (funkcjonariusz kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej)
 • 19 lat (żołnierz kierujących pojazdami sił zbrojnych)

D+E

 • zespołem pojazdów składającym się z autobusu i przyczepy.

Uprawnienia kategorii D+E posiada także osoba posiadająca prawo jazdy kategorii C+E i D

 

 • 24 lata
 • 23 lata (ukończona kwalifikacja wstępna przyśpieszona)
 • 21 lat (ukończona kwalifikacja wstępna)
 • 21 lat (ukończona kwalifikacja wstępna przyśpieszona - ograniczenie do regularnych przewozów na liniach komunikacyjnych na trasie nie przekraczającej 50 km)

D1

 • autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy lekkiej
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
 • 21 lat

D1+E

 • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.
 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

Wymagane jest posiadanie kategorii D1 prawa jazdy.

 • 21 lat

T

 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; 
 • 16 lat

Pozwolenie

 • tramwajem
 • 21 lat

Uprawnienia wymagane do kierowania rowerem, wózkiem rowerowym, pojazdem zaprzęgowym

rower, wózek rowerowy

 • karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat;
 • 10 lat
 • 17 lat (rower wieloosobowy, wózek rowerowy)

pojazd zaprzęgowy

 • karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat
 • 15 lat

 

Data powstania: wtorek, 20 maj 2003 17:12
Data opublikowania: wtorek, 20 maj 2003 17:13
Data edycji: czwartek, 17 maj 2018 15:10
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 38173 razy
Ilość edycji: 1

Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR