WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego na prawo jazdy

Egzamin składa się z egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego.

Egzamin teoretyczny, składany jest przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego lub w formie pisemnego testu: gdy osoba egzaminowana ubiega się o pozwolenie, gdy awaria systemu uniemożliwia przeprowadzenie egzaminu przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego, gdy osoba egzaminowana posiada orzeczenie lekarskie z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego lub w formie ustnej, gdy osoba egzaminowana nie włada językiem polskim lub posiada orzeczenie lekarskie z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu w formie pisemnego testu

Egzamin praktycznny, obejmuje sprawdzenie: umiejętności wykonywania manewrów na placu manewrowym i umiejętności jazdy w ruchu drogowym po drogach publicznych.
Data powstania: wtorek, 20 maj 2003 17:57
Data opublikowania: wtorek, 20 maj 2003 18:02
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 46579 razy
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR