WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Wypełnij wniosek o zmianę/rezygnację z ustalonego terminu egzaminu.

W załączeniu wzór wniosku.
Na podstawie § 3a pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów, w przypadku gdy osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym, poinformowała wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, opłata pobrana odpowiednio za część teoretyczną, część praktyczną lub całość egzaminu państwowego podlega:

1) zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego przeprowadzanego
w innym terminie albo

2) zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.

W związku z powyższym, osoba chcąca dokonać zmiany terminu egzaminu (bądź rezygnacji), obowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku (wzór w załączeniu) do Dyrektora WORD w Łomży, nie później niż na 2 dni przed tym terminem.

Wniosek należy wypełnić, podpisać oraz złożyć w sekretariacie WORD Łomża bądź nadesłać pocztą (decyduje data wpływu).
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 27 lis 2014 12:26
Data opublikowania: czwartek, 27 lis 2014 13:20
Data edycji: czwartek, 27 lis 2014 13:33
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 21450 razy
Ilość edycji: 2
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR