WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Opłaty egzaminacyjne

UCHWAŁA NR XLIX/688/2023 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy.
 
Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094) i art. 56a  ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm. ) ) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje: 
§ 1. Ustala się wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy pobieranych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego będące wojewódzkimi osobami prawnymi Województwa Podlaskiego w wysokości: 
     1) za część teoretyczną egzaminu państwowego – 50 zł; 
     2) za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii: 
        a) AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T - 200 zł, 
        b) B96, B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E -  250 zł. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego. 
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.

Data powstania: czwartek, 13 paź 2005 22:02
Data opublikowania: czwartek, 13 paź 2005 22:25
Data edycji: wtorek, 12 lut 2013 14:38
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 96232 razy
Ilość edycji: 4
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR