WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargach

samochody osobowe FIAT Grande Punto 5D

Łomża, dnia 14.03.2023 r.

Ogłoszenie o  przetargach

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, ul. Zjazd 21, 18-400 Łomża ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych samochodów:
2. A) samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008, numer rejestracyjny BL 26809, Nr VIN ZFA19900001385643,
    B) samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2014, numer rejestracyjny BL 50906, Nr VIN ZFA1990000P096913,
    C) samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2014, numer rejestracyjny BL 50904, Nr VIN ZFA1990000P089944,
    D) samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2014, numer rejestracyjny BL 50902, Nr VIN ZFA1990000P085815,
    E) samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2014, numer rejestracyjny BL 50901, Nr VIN ZFA1990000P100225.

   Każdy z  powyższych samochodów  posiada wyposażenie rejestracji egzaminu:
   - rejestrator (bez dysku pamięci),
   - kamerę samochodową,
   - mikrofon,
   - wyświetlacz LCD.

2. Przetargi  odbędą się w budynku WORD w Łomży, w sali szkoleniowej nr 2, I piętro, w dniu 17 marca 2023 r. o godz.: 
    ad. 1.A)  9.00 - samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26809, Nr VIN ZFA19900001385643,
    ad. 1.B)  9.15 - samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2014 , numer rejestracyjny BL 50906, Nr VIN ZFA1990000P096913,
    ad. 1.C)  9.30 - samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2014 , numer rejestracyjny BL 50904, Nr VIN ZFA1990000P089944,
    ad. 1.D)  9.45 - samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2014 , numer rejestracyjny BL 50902, Nr VIN ZFA1990000P085815,
    ad. 1.E) 10.00 - samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2014 , numer rejestracyjny BL 50901, Nr VIN ZFA1990000P100225.
3. Ceny wywoławcze przedmiotów przetargów wynoszą:
    ad. 1.A) 8 000 zł  brutto (słownie: osiem tysięcy złotych ),
    ad. 1.B) 15 200 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy dwieście złotych ),
    ad. 1.C) 15 200 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy dwieście złotych ,
    ad. 1.D) 15 200 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy dwieście złotych),
    ad. 1.E) 15 200 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy dwieście złotych).

   Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100 zł.

4. Samochody osobowe, które będą przedmiotami przetargów można oglądać w siedzibie WORD w Łomży codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.
5. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 500 zł (na każdy pojazd), wpłaconego na konto WORD w Łomży:  

SBR Bank o/w Łomży

40 8769 0002 0550 1270 2000 0010 

w terminie do dnia 16 marca 2023 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: „Aukcja PUNTO nr rej. BL………..(wpisać numer rejestracyjny danego pojazdu)”.

6. Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
   - uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia przetargu.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 14 mar 2023 15:43
Data opublikowania: wtorek, 14 mar 2023 15:57
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 991 razy
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR