WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargach

samochody osobowe FIAT Grande Punto 5D

Łomża, dnia 26.02.2024 r.

Ogłoszenie o przetargach

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, ul. Zjazd 21, 18-400 Łomża ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych samochodów :

A) samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2014 , numer rejestracyjny BL 50908, Nr VIN ZFA1990000P097360,
B) samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2014 , numer rejestracyjny BL 50907, Nr VIN ZFA1990000P099080,
C) samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2014 , numer rejestracyjny BL 50905, Nr VIN ZFA1990000P101102,

Każdy z  powyższych samochodów  posiada wyposażenie rejestracji egzaminu:
- rejestrator ( bez dysku pamięci),
- kamerę samochodową,
- mikrofon,
- wyświetlacz LCD.


2. Przetargi  odbędą się w budynku WORD w Łomży, w sali konferencyjnej, w dniu 14 marca 2024  r. o godz.: 

ad. 1.A)  10:00 - samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2014 , numer rejestracyjny BL 50908, Nr VIN ZFA1990000P097360,
ad. 1.B) 10:15 - samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2014 , numer rejestracyjny BL 50907, Nr VIN ZFA1990000P099080,
ad. 1.C) 10.30 - samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2014 , numer rejestracyjny BL 50905, Nr VIN ZFA1990000P101102.

3. Ceny wywoławcze przedmiotów przetargów wynoszą:

ad. 1.A) 22 200 zł  brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące  dwieście złotych ),
ad. 1.B) 20 100 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy sto złotych ),
ad. 1.C) 20 800 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset złotych).

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 200 zł.

4. Samochody osobowe, które będą przedmiotami przetargów można oglądać w siedzibie WORD w Łomży codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.

5. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2000 zł (na dany pojazd), wpłaconego na konto WORD w Łomży:  

SBR Bank o/w Łomży 40 8769 0002 0550 1270 2000 0010 

w terminie do dnia 12 marca 2024 r. do godz. 1400 z dopiskiem: „Aukcja PUNTO nr rej. BL………..(wpisać numer rejestracyjny danego pojazdu)”.

6. Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,
- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia przetargu.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 26 lut 2024 10:15
Data opublikowania: poniedziałek, 26 lut 2024 10:51
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 619 razy
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR