WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargach

samochody osobowe FIAT Grande Punto 5D

Łomża, dnia 17.02.2023 r.

Ogłoszenie o przetargach

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, ul. Zjazd 21, 18-400 Łomża ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych samochodów:

A) samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26809, Nr VIN ZFA19900001385643,
B) samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2014 , numer rejestracyjny BL 50906, Nr VIN ZFA1990000P096913,
C) samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2014 , numer rejestracyjny BL 50904, Nr VIN ZFA1990000P089944,
D) samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2014 , numer rejestracyjny BL 50902, Nr VIN ZFA1990000P085815,
E) samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2014 , numer rejestracyjny BL 50901, Nr VIN ZFA1990000P100225.
Każdy z  powyższych samochodów  posiada wyposażenie rejestracji egzaminu:
- rejestrator (bez dysku pamięci),
- kamerę samochodową,
- mikrofon,
- wyświetlacz LCD.


2. Przetargi  odbędą się w budynku WORD w Łomży, w sali konferencyjnej, w dniu 28 lutego 2023  r. o godz.: 

ad. 1.A)  10:30 - samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008, numer rejestracyjny BL 26809, Nr VIN ZFA19900001385643,
ad. 1.B)  10:45 - samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2014, numer rejestracyjny BL 50906, Nr VIN ZFA1990000P096913,
ad. 1.C)  11.00 - samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2014, numer rejestracyjny BL 50904, Nr VIN ZFA1990000P089944,
ad. 1.D)  11:15 - samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2014, numer rejestracyjny BL 50902, Nr VIN ZFA1990000P085815,
ad. 1.E)  11:30 - samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2014, numer rejestracyjny BL 50901, Nr VIN ZFA1990000P100225.

3. Ceny wywoławcze przedmiotów przetargów wynoszą:

ad. 1.A) 11 800 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych),
ad. 1.B) 21 700 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset złotych),
ad. 1.C) 21 700 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset złotych),
ad. 1.D) 21 700 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset złotych),
ad. 1.E) 21 700 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset złotych).

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100 zł.

4. Samochody osobowe, które będą przedmiotami przetargów można oglądać w siedzibie WORD w Łomży codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.

5. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2000 zł (na każdy pojazd), wpłaconego na konto WORD w Łomży:  

SBR Bank o/w Łomży

40 8769 0002 0550 1270 2000 0010 

w terminie do dnia 27 lutego 2023 r. do godz. 14:00 z dopiskiem: „Aukcja PUNTO nr rej. BL………..(wpisać numer rejestracyjny danego pojazdu)”.

6. Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,
- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia przetargu.

 

Data powstania: piątek, 17 lut 2023 08:53
Data opublikowania: piątek, 17 lut 2023 09:06
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1175 razy
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR