WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty

„Dostawa paliw – gazu lpg, etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych WORD w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki”.

Łomża, dnia 30 grudnia 2021 roku

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa paliw – gazu lpg, etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych WORD  w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki”.

 

            Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży , działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1  i ust.  2  w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy, o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Dostawa paliw – gazu lpg, etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych WORD  w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki”.

 

Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza złożona została przez:   P.T.H.U. PRYMA1 Hanna Gosk 18-400 Łomża Al. Legionów 147 F

 

UZASADNIENIE WYBORU

Uzasadnienie faktyczne

Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w Specyfikacji  Warunków Zamówienia, tj. cena brutto za 1 dm3 gazu lpg – 20 %, cena brutto za 1 dm3  etyliny bezołowiowej 95 – 20 %, cena brutto za 1 dm3 oleju napędowego – 20 %, termin zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury – 40 %.

Uzasadnienie prawne

Podstawą prawną dokonanego wyboru są art. 239 oraz  art. 242 ust. 1 i 2 w związku z art. 266 ustawy - Prawo zamówień publicznych, z których wynika, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta  wybierana jest na podstawie kryterium  ceny  oraz  kryterium jakościowego (termin zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury).

W prowadzonym postępowaniu oferty złożyło dwóch Wykonawców:

  OFERTA NR 1 – P.T.H.U. PRYMA1 Hanna Gosk 18-400 Łomża Al. Legionów 147 F

 • cena gazu lpg – 2,89 zł (brutto) za 1 litr,
 • cena etyliny bezołowiowej 95 – 5,23  zł (brutto) za 1 litr,
 • cena oleju napędowego – 5,39 zł (brutto) za 1 litr,
 • termin zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury – 30 dni.

OFERTA NR 2 – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KURPIEWSKI” Jan Kurpiewski, 18-400 Łomża  ul. Strusia 9

 • cena gazu lpg – 2,90 zł (brutto) za 1 litr,
 • cena etyliny bezołowiowej 95 – 5,24 zł (brutto) za 1 litr,
 • cena oleju napędowego – 5,42 zł (brutto) za 1 litr,
 • termin zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury – 30 dni.

 

Komisja stwierdziła, że w wyniku oceny ofert najkorzystniejszą ofertą jest oferta Nr 1, która uzyskała 400 pkt.

 

Oferty zostały ocenione w sposób następujący:

     1. P.T.H.U. PRYMA1 Hanna Gosk 18-400 Łomża Al. Legionów 147 F

 • cena gazu lpg – 2,89 zł (brutto) za 1 litr,
 • cena etyliny bezołowiowej 95 – 5,23  zł (brutto) za 1 litr,
 • cena oleju napędowego – 5,39 zł (brutto) za 1 litr,
 • termin zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury – 30 dni.
 1. 2,89 : 2,89 = 1 x 20 = 20 pkt
 2. 5,23 : 5,23 = 1 x 20 = 20 pkt
 3. 5,39 : 5,39 = 1 x 20 = 20 pkt
 4. 30 : 30 = 1 x 40 = 40 pkt

Suma: 100 x 4 = 400 pkt 

 

     2. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KURPIEWSKI” Jan Kurpiewski, 18-400 Łomża Strusia 9

 • cena gazu lpg – 2,90 zł (brutto) za 1 litr,
 • cena etyliny bezołowiowej 95 – 5,24 zł (brutto) za 1 litr,
 • cena oleju napędowego – 5,42 zł (brutto) za 1 litr,
 • termin zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury – 30 dni.
 1. 2,89 : 2,90 = 0,99 x 20 = 19, 80 pkt
 2. 5,23 : 5,24 = 0,99 x 20 = 19,80  pkt
 3. 5,39 : 5,42 = 0,99 x 20 = 19,80  pkt
 4. 30 : 30  = 1 x 40 = 40  pkt

Suma:  99,40 x 4 =  397,60 pkt

Łączna liczba punktów:

Oferta Nr 1 – 400 pkt

Oferta Nr 2  – 397,60 pkt

Data powstania: czwartek, 30 gru 2021 12:48
Data opublikowania: czwartek, 30 gru 2021 12:56
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1518 razy
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR