WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert w przetargu na roboty budowlane

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego: "Remont nawierzchni istniejących placów manewrowo-egzaminacyjnych wraz z wymianą istniejącej instalacji oświetlenia zewnętrznego, a także roboty budowlane w obiektach dydaktyczno-administracyjnych w zakresie przebudowy części istniejącego układu funkcjonalnego wnętrza bez zmiany sposobu ich użytkowania, wraz z przebudową wewnętrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych"

Łomża dn. 22.01.2021 r. 
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na:  „Remont nawierzchni istniejących placów manewrowo-egzaminacyjnych  wraz z wymianą istniejącej instalacji oświetlenia zewnętrznego, a także roboty budowlane w obiektach dydaktyczno-administracyjnych w zakresie przebudowy części istniejącego układu funkcjonalnego wnętrza bez zmiany sposobu ich użytkowania, wraz z przebudową wewnętrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych” 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę  3 400 000,00 zł  netto tj. 4 182 000, 00 zł brutto. 

Zostały złożone 2 oferty.

 

OFERTA NR 1 – ANATEX sp. z o. o., 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6G
• cena  brutto oferty – 4 499 955, 00  zł  
(słownie złotych: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy  dziewięćset pięćdziesiąt pięć)   
• długość okresu gwarancji – 60  miesięcy 
• termin realizacji zamówienia – do dnia 20 stycznia 2022 r.

 

OFERTA NR 2 – BIK-PROJEKT Sp. z o.o. w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 32
• cena  brutto oferty – 4 597 828,25  zł
(słownie złotych: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem  25/100)
• długość okresu gwarancji – 60  miesięcy 
• termin realizacji zamówienia – do dnia 20 stycznia 2022 r.

Data powstania: piątek, 22 sty 2021 11:36
Data opublikowania: piątek, 22 sty 2021 11:41
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1980 razy
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR