WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 1 Wykonawcy do SIWZ na roboty budowlane.

Dotyczy: Remontu nawierzchni istniejących placów manewrowo-egzaminacyjnych wraz z wymianą istniejącej instalacji oświetlenia zewnętrznego, a także roboty budowlane w obiektach dydaktyczno-administracyjnych w zakresie przebudowy części istniejącego układu funkcjonalnego wnętrza bez zmiany sposobu ich użytkowania, wraz z przebudową wewnętrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych

Ogłoszenie nr 775439-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1  DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA remontu nawierzchni istniejących placów manewrowo-egzaminacyjnych wraz z wymianą istniejącej instalacji oświetlenia zewnętrznego, a także roboty budowlane w obiektach dydaktyczno-administracyjnych w zakresie przebudowy części istniejącego układu funkcjonalnego wnętrza bez zmiany sposobu ich użytkowania, wraz z przebudową wewnętrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych

Pytanie nr 1

Odpowiedź: Modernizację systemu kontroli dostępu należy rozumieć jako rozbudowę istniejącego systemu kontroli dostępu firmy ROGER o dodatkowe 4 szt. czytników zbliżeniowych wyposażone w klawiaturę alfanumeryczną wraz z okablowaniem oraz wymianę istniejących czytników (6 szt.) na identyczne montowane na etapie przedmiotowego zadania. Wymieniane czytniki należy zainstalować w oparciu o istniejącą infrastrukturę kablową. Wszystkie czytniki obecnie pracują w trybie standalone. Przewiduje się zaprogramowanie 100 nowych kart dostępowych do zainstalowanych i wymienionych kontrolerów dostępu.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Data powstania: poniedziałek, 18 sty 2021 15:05
Data opublikowania: poniedziałek, 18 sty 2021 15:07
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1804 razy
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR