WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dostawę.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę paliw - etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych WORD w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki.

Łomża dn. 17.12.2020 r. 

WORD 333/2/20         


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę paliw – etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki, wybrano ofertę nr 3 – P.T.H.U. PRYMA1 Hanna Gosk 18-400 Łomża Al. Legionów 147 F. 

- cena etyliny bezołowiowej 95 – 3,78 zł brutto za 1 litr
- cena oleju napędowego – 3,91 zł brutto za 1 litr
- termin zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury – 30 dni

Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ZACHARZEWSKI, 18-400 Łomża, Al. Legionów 155 A

Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Jan Kurpiewski, 18- 400 Łomża, ul. Strusia 9 

Oferta nr 3 - P.T.H.U. PRYMA1 Hanna Gosk, 18-400 Łomża, Al. Legionów 147 F. 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza, gdyż jest to oferta, która w wyniku oceny ofert, według kryteriów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uzyskała najwyższą liczbę punktów. 

Streszczenie oceny złożonych ofert:

Kryterium – cena za etylinę bezołowiową 95 - 30 % 

Oferta nr 1 
(3,78 : 4,13) x 30= 27,45 pkt

Oferta nr 2 
(3,78 : 4,10) x 30= 27,65 pkt

Oferta nr 3 
(3,78 : 3,78) x 30 = 30 pkt

Kryterium – cena za olej napędowy – 30 %

Oferta nr 1 
(3,91 : 4,21) x 30 = 27,86 pkt

Oferta nr 2 
(3,91 : 4,08) x 30 = 28,75 pkt

Oferta nr 3 
(3,91 : 3,91) x 30= 30 pkt

Kryterium – termin zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury liczony w dniach – 40 %

Oferta nr 1 
(30 : 30) x 40 = 40 pkt

Oferta nr 2 
(30 : 30) x 40 = 40 pkt

Oferta nr 3 
(30 : 30) x 40 = 40 pkt

 

Oferta nr 1 – 381,24 pkt

Oferta nr 2 – 385,6 pkt

Oferta nr 3 – 400 pkt

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: czwartek, 17 gru 2020 11:05
Data opublikowania: czwartek, 17 gru 2020 11:12
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1640 razy
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR