WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie nr 1 Wykonawcy do SIWZ na dostawę.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę paliw- etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych WORD w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki.

Numer referencyjny: 333/2/20, w dniu 04.12.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie:

Szanowni Państwo,

W imieniu ………………………………….. zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na niżej zadane pytania dotyczące SIWZ oraz załączników do SIWZ przede wszystkim wzoru umowy:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa oraz produktów pozapaliwowych w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych – mikroprocesorowych kart paliwowych – i zaakceptuje, aby karty paliwowe zostały wydane w ciągu 10 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, w ciągu 10 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:
-   0 zł netto za kartę nową,
- 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.). 
Wykonawca nie ma możliwości wydawania asygnat rozchodowych. 


2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość akceptacji obowiązujących u Wykonawcy okresów rozliczeniowych:
„Dostawy paliw i materiałów eksploatacyjnych będą rozliczane w następujących okresach rozliczeniowych: I okres rozliczeniowy od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia miesiąca, na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę raportu transakcji. Faktura będzie uwzględniała ilość zakupionych w danym okresie paliw. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.”?

 

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania terminu płatności 14 dni od daty wystawienia faktury?
W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość przekazywania Zamawiającemu faktury VAT (w tym faktury korygującej/duplikatu) wystawianej w formie elektronicznej, tzw. e-faktura.  
E-faktura posiada taką samą wartość prawną jak faktura w formie papierowej, zawiera dokładnie takie same dane, zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej i oczywiście skraca czas oczekiwania.

 

4. Czy Zamawiający w przypadku akceptacji zakupu paliwa oraz produktów pozapaliwowych w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje regulamin Wykonawcy dotyczący warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ?

 

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku akceptacji bezgotówkowego tankowania paliw przy użyciu kart paliwowych Zamawiający zaakceptował jako podstawę ustaleń pomiędzy stronami wzór umowy Wykonawcy, stanowiący załącznik niniejszej korespondencji (wyłącznie do wiadomości Zamawiającego). 

 

 

Data powstania: wtorek, 8 gru 2020 10:26
Data opublikowania: wtorek, 8 gru 2020 10:28
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1738 razy
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR