WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z podłączeniem w WORD w Łomży”.

WORD 333/1/20        Łomża dn. 03.07.2020 r. 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży informuje, że w procedurze zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego  w przedmiocie zamówienia pn. „ Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z podłączeniem w WORD w Łomży” wybrano ofertę nr 2:

SOON Energy Poland sp. z o.o., Al. Krakowska 22 a, 02-284 Warszawa  za łączną cenę      190 035,00 zł brutto. 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz według przyjętych w niej kryteriów uzyskała najwyższą ilość punktów, w wyniku czego  została uznana za ofertę najkorzystniejszą. 

W postępowaniu złożono 6 ofert niepodlegających odrzuceniu:

Oferta Nr 1 
P.P.H.U. Ekoinstal Sebastian Dudek , Wólka Drążdżewska 8, 06-214 Krasnosielc

Oferta Nr 2 
SOON Energy Poland sp. z o.o., Al. Krakowska 22a, 02-284 Warszawa

Oferta Nr 3 
Solar Breaker sp. z o.o., ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa

Oferta Nr 4
SUN Energy Solutions sp. z o.o., ul. Mińska 63a, 03-828 Warszawa

Oferta nr 5 
Wil System sp. z o.o., ul. Leszno 8/50, 01-192 Warszawa

Oferta nr 6 
RZOŃCA sp. z o.o., ul. Żabia 2a , 18-400 Łomża

 

Streszczenie oceny złożonych ofert:

1) Kryterium  -  Cena – 60 %

Oferta Nr 1 
(190 035 : 261 990) x 60 x 4= 174,08 pkt

Oferta Nr 2 
(190 035 : 190 035) x 60 x 4 =  240 pkt

Oferta Nr 3 
(190 035 : 218 300,40) x 60 x 4 = 208,92 pkt

Oferta Nr 4
(190 035 : 207 058,20) x 60 x 4 = 220,28 pkt

Oferta nr 5 
(190 035 : 235 000) x 60 x 4 = 194,08 pkt

Oferta nr 6 
(190 035 : 317 191,17) x 60 x 4 = 143,80 pkt

2) Kryterium – okres gwarancji i rękojmi za wady  – 40 %

Oferta Nr 1 
40 x  4 = 160 pkt

Oferta Nr 2 
40 x 4 =  160 pkt

Oferta Nr 3 
40 x 4 = 160 pkt

Oferta Nr 4
0 x 4 =  0 pkt

Oferta nr 5 
40 x 4 = 160 pkt

Oferta nr 6 
40 x 4 = 160 pkt

Poszczególne oferty otrzymały następujące ilości punktów:

Oferta nr 1 -  334,08 pkt

Oferta nr 2 -  400 pkt

Oferta nr 3 -  368,92 pkt

Oferta nr 4 -  220,28 pkt

Oferta nr 5 -  354,08 pkt

Oferta nr 6 -  303,80 pkt

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów. 

Data powstania: piątek, 3 lip 2020 15:16
Data opublikowania: piątek, 3 lip 2020 15:24
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 2105 razy
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR