WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dostawę.

Dotyczy:Przetargu nieograniczonego na dostawę paliw- etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych WORD w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki.

Łomża, dnia 06.12.2018 r.

WORD 333/4/18

                                                          

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży  informuje, że w  wyniku  przetargu  nieograniczonego na dostawę paliw – etyliny bezołowiowej  i oleju napędowego do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki, wybrano ofertę Nr 3P.T.H.U. PRYMA1 Hanna Gosk 18-400 Łomża Al. Legionów 147 F:

 

      *cena  etyliny bezołowiowej 95 – 4,10 zł. (brutto) za 1 litr,

      *cena oleju napędowego – 4,34 zł. (brutto) za 1 litr,

      *termin zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury - 30 dni.

 

W postępowaniu złożono 3 oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

OFERTA NR 1Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ZACHARZEWSKI Al. Legionów 155 A, 18-400 Łomża.

 

OFERTA NR 2Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KURPIEWSKI” Jan Kurpiewski, 18-400 Łomża  ul. Strusia 9.

 

OFERTA NR 3P.T.H.U. PRYMA1 Hanna Gosk 18-400 Łomża Al. Legionów 147 F.

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza, gdyż jest to oferta, która w wyniku oceny ofert wg kryteriów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uzyskała najwyższą ilość punktów.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

Kryterium – cena  za etylinę bezołowiową 95 – 30 %

Oferta Nr 1

(4,10 : 4,21) x 30 = 29,22 pkt

Oferta Nr 2

     (4,10 : 4,15) x 30 = 29,64 pkt

Oferta Nr 3

     (4,10 : 4,10) x 30 = 30 pkt

 

Kryterium – cena  za olej napędowy – 30 %

Oferta Nr 1

     (4,34 : 4,67) x 30 = 27,90 pkt

Oferta Nr 2

     (4,34 : 4,53) x 30 = 28,75 pkt

Oferta Nr 3

     (4,34 : 4,34) x 30 = 30 pkt

 

Kryterium – termin zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury  liczony w dniach – 40 %

Oferta Nr 1

     (30 : 30) x 40 = 40 pkt

Oferta Nr 2

     (30 : 30) x 40 = 40 pkt

Oferta Nr 3

     (30 : 30) x 40 = 40 pkt

 

OFERTA NR 1 – 388,48 pkt.

OFERTA NR 2 – 393,56 pkt.

OFERTA NR 3 – 400 pkt.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: czwartek, 6 gru 2018 13:06
Data opublikowania: czwartek, 6 gru 2018 13:13
Data edycji: czwartek, 6 gru 2018 13:13
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 11718 razy
Ilość edycji: 3
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR