WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 1 Wykonawcy do SIWZ na dostawę.

Dotyczy:Przetargu nieograniczonego na dostawę paliw- etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych WORD w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki.
Łomża, dnia 03.12.2018 r.
WORD 333/4/18

.................................

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1  DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę paliw – etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych WORD w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki.

Do Zamawiającego w dniu 1 grudnia  2018 r. wpłynęło zapytanie nr 1, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw – etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych WORD w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania zakupu paliwa przy użyciu kart paliwowych.

Pytanie nr 2:

Odpowiedź:  Nie. Zamawiający nie akceptuje takiej sytuacji.

Pytanie nr 3:

Odpowiedź:  Nie. Zamawiający nie wyraża zgody  na taką modyfikację.

Pytanie nr 4:

Odpowiedź:  Nie. Zamawiający nie wyraża zgody  na takie zmiany.

Pytanie nr 5:

Odpowiedź:  Nie. Zamawiający nie wyraża zgody  na taką zmianę wzoru umowy .

Pytanie nr 6:

Odpowiedź:  Nie. Zamawiający nie wyraża zgody  na taką  zmianę.

Pytanie nr 7:

Odpowiedź:  Nie. Zamawiający nie wyraża zgody  na taką  zmianę.

Pytanie nr 8:

Odpowiedź:  Nie. Zamawiający nie wyraża zgody  na taką zmianę.

Pytanie nr 9:

Odpowiedź:  Nie. Zamawiający nie wyraża zgody  na taką  zmianę.

Pytanie nr 10:

Odpowiedź:  Nie. Zamawiający nie wyraża zgody  na  dołączenie takiego załącznika do umowy.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Data powstania: poniedziałek, 3 gru 2018 15:20
Data opublikowania: poniedziałek, 3 gru 2018 15:22
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 11972 razy
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR