WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyborze oferty,

w przetargu nieograniczonym.

Łomża, dnia 16.08.2018 r.

WORD 333/3/18

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży  informuje, że w  wyniku  przetargu  nieograniczonego na budowę placu manewrowo - egzaminacyjnego z układem komunikacji kołowej i pieszej wraz z zagospodarowaniem terenu, budową urządzeń infrastruktury technicznej z elementami  wyposażenia placu, budową dwóch wiat przystankowych, budową ogrodzenia, budową przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z doziemnymi instalacjami kanalizacji deszczowej, elektrycznej oraz oświetlenia zewnętrznego, a także przebudową części istniejącego budynku dydaktyczno - administracyjnego wraz z instalacjami wewnętrznymi  przy ul. Zjazd w Łomży, jak również budową elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia sn 15kv oraz rozbiórką elektroenergetycznej napowietrznej linii średniego napięcia sn 15kv przy ul. Zjazd w Łomży, wybrano ofertę Nr 1 P.W. Gothic Construction Wojciech Mieczkowski, 18-400 Łomża ulica Sikorskiego 290.

      Cena za wykonanie zamówienia:
      4.000.000,00 złotych brutto.

 

  • Warunki płatności:

       Termin zapłaty wynagrodzenia - 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

 

  • Termin realizacji zamówienia – do 30 listopada 2018 r.

 

  • Długość okresu gwarancji – 60 miesięcy.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

OFERTA NR 1P.W. Gothic Construction Wojciech Mieczkowski, 18-400 Łomża ulica Sikorskiego 290.

OFERTA NR 2HALE Białystok spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, 15-427 Białystok, ulica Lipowa 12/2.

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza, gdyż jest to oferta, która w wyniku oceny ofert wg kryteriów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uzyskała najwyższą ilość punktów.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

Kryterium – łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %

Oferta Nr 1

(4.000.000,00 : 4.000.000,00) x 60 = 60 pkt

Oferta Nr 2

(4.000.000,00 : 4.383.500,00) x 60 = 54,75 pkt

Kryterium – długość okresu udzielonej gwarancji – 40 %

Oferta Nr 1

60 miesięcy – 40 pkt

Oferta Nr 2

60 miesięcy – 40 pkt

OFERTA NR 1 – 400,00 pkt.

OFERTA NR 2 – 379,00 pkt.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Data powstania: czwartek, 16 sie 2018 12:47
Data opublikowania: czwartek, 16 sie 2018 12:49
Data edycji: czwartek, 16 sie 2018 12:49
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 14273 razy
Ilość edycji: 1
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR