WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert.

w przetargu nieograniczonym.

Łomża, dnia 16.08.2018 r.

WORD 333/3/18

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: budowę placu manewrowo - egzaminacyjnego z układem komunikacji kołowej i pieszej wraz z zagospodarowaniem terenu, budową urządzeń infrastruktury technicznej z elementami  wyposażenia placu, budową dwóch wiat przystankowych, budową ogrodzenia, budową przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z doziemnymi instalacjami kanalizacji deszczowej, elektrycznej oraz oświetlenia zewnętrznego, a także przebudową części istniejącego budynku dydaktyczno - administracyjnego wraz z instalacjami wewnętrznymi  przy ul. Zjazd w Łomży, jak również budową elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia sn 15kv oraz rozbiórką elektroenergetycznej napowietrznej linii średniego napięcia sn 15kv przy ul. Zjazd w Łomży.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę:

3.285.654,60 złotych netto, 4.041.355,16 złotych brutto.

 

OFERTA NR 1P.W. Gothic Construction Wojciech Mieczkowski, 18-400 Łomża ulica Sikorskiego 290.

·         Cena za wykonanie zamówienia:
           4.000.000,00 złotych brutto.

 

  • Warunki płatności:

           Termin zapłaty wynagrodzenia - 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

 

  • Termin realizacji zamówienia – do 30 listopada 2018 r.

 

  • Długość okresu gwarancji – 60 miesięcy.

 

OFERTA NR 2HALE Białystok spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, 15-427 Białystok, ulica Lipowa 12/21.

·         Cena za wykonanie zamówienia:
          4.383.500,00 złotych brutto.

 

  • Warunki płatności:

           Termin zapłaty wynagrodzenia - 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

 

  • Termin realizacji zamówienia – do 30 listopada 2018 r.

 

  • Długość okresu gwarancji – 60 miesięcy.

 

 

Data powstania: czwartek, 16 sie 2018 10:58
Data opublikowania: czwartek, 16 sie 2018 10:59
Data edycji: czwartek, 16 sie 2018 10:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 14247 razy
Ilość edycji: 1
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR