WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

przetarg nieograniczony na budowę placu.

Łomża, dnia 30.07.2018 r.

WORD 333/2/18

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży informuje, że przetarg nieograniczony na budowę placu manewrowo - egzaminacyjnego z układem komunikacji kołowej i pieszej wraz z zagospodarowaniem terenu, budową urządzeń infrastruktury technicznej z elementami  wyposażenia placu, budową dwóch wiat przystankowych, budową ogrodzenia, budową przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z doziemnymi instalacjami kanalizacji deszczowej, elektrycznej oraz oświetlenia zewnętrznego, a także przebudową części istniejącego budynku dydaktyczno - administracyjnego wraz z instalacjami wewnętrznymi  przy ul. Zjazd w Łomży, jak również budową elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia sn 15kv oraz rozbiórką elektroenergetycznej napowietrznej linii średniego napięcia sn 15kv przy ul. Zjazd w Łomży, został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), gdyż cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

UZASADNIENIE

W postępowaniu została złożona jedna oferta z ceną 4.394.500,00 złotych. Kwota ta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 4.041.355,16 złotych, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Wobec powyższego, unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, gdyż cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

OFERTA NR 1HALE Białystok spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, 15-427 Białystok, ulica Lipowa 12/21.

·         Cena za wykonanie zamówienia:
          4.394.500,00 złotych brutto.

 

  • Warunki płatności:

         Termin zapłaty wynagrodzenia - 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

 

  • Termin realizacji zamówienia – do 30 września 2018 r.

 

  • Długość okresu gwarancji – 60 miesięcy.

 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 

Data powstania: poniedziałek, 30 lip 2018 13:19
Data opublikowania: poniedziałek, 30 lip 2018 13:23
Data edycji: poniedziałek, 30 lip 2018 13:23
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 14743 razy
Ilość edycji: 1
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR