WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert.

w przetargu nieograniczonym.

Łomża, dnia 30.07.2018 r.

WORD 333/2/18

 

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: budowę placu manewrowo - egzaminacyjnego z układem komunikacji kołowej i pieszej wraz z zagospodarowaniem terenu, budową urządzeń infrastruktury technicznej z elementami  wyposażenia placu, budową dwóch wiat przystankowych, budową ogrodzenia, budową przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z doziemnymi instalacjami kanalizacji deszczowej, elektrycznej oraz oświetlenia zewnętrznego, a także przebudową części istniejącego budynku dydaktyczno - administracyjnego wraz z instalacjami wewnętrznymi  przy ul. Zjazd w Łomży, jak również budową elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia sn 15kv oraz rozbiórką elektroenergetycznej napowietrznej linii średniego napięcia sn 15kv przy ul. Zjazd w Łomży.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę: 3.285.654,60 złotych netto, 4.041.355,16 złotych brutto.

OFERTA NR 1HALE Białystok spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, 15-427 Białystok, ulica Lipowa 12/21.

·         Cena za wykonanie zamówienia:
          4.394.500,00 złotych brutto.

 

  • Warunki płatności:

           Termin zapłaty wynagrodzenia - 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

 

  • Termin realizacji zamówienia – do 30 września 2018 r.

 

  • Długość okresu gwarancji – 60 miesięcy.
Data powstania: poniedziałek, 30 lip 2018 11:04
Data opublikowania: poniedziałek, 30 lip 2018 11:05
Data edycji: poniedziałek, 30 lip 2018 11:06
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 14653 razy
Ilość edycji: 2
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR