WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyborze oferty

SI WORD
Łomża, dnia 21.12.2015 r.
WORD 333/2/15
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę jednolitego systemu teleinformatycznego dla potrzeb przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy, w trybie zamówienia z wolnej ręki, wybrano ofertę Nr 1 Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa za cenę brutto: 404.719,20 zł (za okres 48 miesięcy).

W postępowaniu złożono 1 ofertę niepodlegającą odrzuceniu:
OFERTA NR 1 - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa
• Łączna cena brutto – 404.719,20 zł, (za okres 48 miesięcy).
• Termin realizacji zamówienia – od 21.12.2015 r. do 20.12.2019 r.

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w zaproszeniu do negocjacji i jest zgodna z wymogami Zamawiającego.
Umowa zostanie zawarta w dniu 21 grudnia 2015 r.
Data powstania: środa, 23 gru 2015 08:31
Data opublikowania: środa, 23 gru 2015 08:32
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 3130 razy
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR