WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - dostawa paliwa

Łomża, dnia 16.12.2015 r.


WORD 333/1/15OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę paliw – etyliny bezołowiowej 95, etyliny bezołowiowej 98 i oleju napędowego do pojazdów służbowych WORD w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki, wybrano ofertę Nr 3 : P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk 18-400 Łomża Al. Legionów 147 F, :

• cena etyliny bezołowiowej 95 – 4,03 zł (brutto) za 1 litr,
• cena oleju napędowego – 3,68 zł (brutto) za 1 litr,
• cena etyliny bezołowiowej 98 – 4,31 zł (brutto) za 1 litr,
• termin zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury - 21 dni

W postępowaniu złożono 3 oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza, gdyż jest to oferta, która w wyniku oceny ofert wg kryteriów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uzyskała najwyższą ilość punktów.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

OFERTA NR 1 – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ZACHARZEWSKI Al. Legionów 155 A 18-400 Łomża

OFERTA NR 2 – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KURPIEWSKI” Jan Kurpiewski 18-400 Łomża ul. Strusia 9

OFERTA NR 3 – P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk 18-400 Łomża Al. Legionów 147 F

Kryterium – cena za etylinę bezołowiową 95 – 49%

Oferta Nr 1
(4,03 : 4,17) x 49 = 47,33 pkt
Oferta Nr 2
(4,03 : 4,13) x 49 = 47,82 pkt
Oferta Nr 3
(4,03 : 4,03) x 49 = 49 pkt

Kryterium – cena za olej napędowy – 49%

Oferta Nr 1
(3,68 : 3,91) x 49 = 46,11 pkt
Oferta Nr 2
(3,68 : 3,74) x 49 = 48,21 pkt
Oferta Nr 3
(3,68 : 3,68) x 49 = 49 pkt
Kryterium – cena za etylinę bezołowiową 98 – 1%

Oferta Nr 1
(4,24 : 4,66) x 1 = 0,91 pkt
Oferta Nr 2
(4,24 : 4,24) x 1 = 1 pkt
Oferta Nr 3
(4,24 : 4,31) x 1 = 0,98 pkt
Kryterium – termin zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury liczony w dniach – 1%

Oferta Nr 1
(21 : 21) x 1 = 1 pkt
Oferta Nr 2
(7 : 21) x 1 = 0,33 pkt
Oferta Nr 3
(21 : 21) x 1 = 1 pkt


OFERTA NR 1 – 381,40 pkt

OFERTA NR 2 – 389,44 pkt

OFERTA NR 3 – 399,92 pkt
Data powstania: środa, 16 gru 2015 15:38
Data opublikowania: środa, 16 gru 2015 15:39
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 2955 razy
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR