WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyborze oferty

dostawa systemu teleinformatycznego
Łomża, dnia 20.01.2014 r.
WORD 333/1/14
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę jednolitego systemu teleinformatycznego dla potrzeb przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy, w trybie zamówienia z wolnej ręki, wybrano ofertę Nr 1 Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa za cenę brutto: 244.517,85 zł (za okres 29 miesięcy).

W postępowaniu złożono 1 ofertę niepodlegającą odrzuceniu:
OFERTA NR 1 - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa
• Łączna cena brutto – 244.517,85 zł, (za okres 29 miesięcy).
• Termin realizacji zamówienia – od 31.01.2014 r. do 30.06.2016 r.

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w zaproszeniu do negocjacji i jest zgodna z wymogami Zamawiającego.
Umowa zostanie zawarta w dniu 20 stycznia 2014 r.
Data powstania: czwartek, 23 sty 2014 10:30
Data opublikowania: czwartek, 23 sty 2014 10:31
Data edycji: czwartek, 23 sty 2014 10:35
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 3721 razy
Ilość edycji: 1
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR