WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - SPRZĘT KOMPUTEROWY

Łomża, dnia 18.12.2013 r.


WORD 333/2/13


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego na wyposażenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży, wybrano ofertę Nr 1 Maxto Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, ul. Reduta 5, 31-421 Kraków, za cenę:

• Cena 169.811,34 zł (brutto).

W postępowaniu złożono 1 ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza, gdyż jest to oferta, która w wyniku oceny oferty wg kryterium zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uzyskała najwyższą ilość punktów.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

OFERTA NR 1 – Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, ul. Reduta 5, 31-421 Kraków
Kryterium – cena
Oferta Nr 1
(169.811,34 : 169.811,34) x 100 x 4 = 400 pkt

W związku z tym, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907, z późn. zm.).
Data powstania: środa, 18 gru 2013 12:51
Data opublikowania: środa, 18 gru 2013 12:53
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 3639 razy
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR