WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zapytanie nr 1 do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw.

2022-12-12 12:36 - Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie nr 1 do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw.

Przejdź do wiadomości

Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR